Toprak Yorgunluğu Nedir? Ekim Nöbeti (Rotasyon)

Toprak Yorgunluğu Nedir? Ekim Nöbeti (Rotasyon) : Toprağın yorulmasına  karşı ne gibi tedbirler alınmalıdır, hangi bitkiden sonra  hangi bitkilerin ekilmesi en uygundur, nasıl bir rotasyon uygulanmalıdır, rotasyon yaparak  gerçekten tarımsal  verim artırılabilir mi ?

Tarım yapılan arazilerde yetiştirilen bitkilerin kök yapıları farklı tiplerde olup her bitki
kökünün ulaşabileceği bir derinlik ölçüsü vardır. Aynı Arazi üzerinde her yıl aynı bitki
çeşidiyle yapılan üretimlerde ekim yada dikim yapılan bitki çeşidinin ulaşacağı derinlikteki
toprak yapısı tarımsal üretime elverişli olmaktan çıkmaktadır.Buna toprak yorgunluğu
denilmektedir. Örneğin her yıl üst  üste, hiç değiştirmeden tek yıllık bitkilerden  arpa, buğday, şeker  pancarı, ayçiçeği, nohut, pamuk, mısır, tütün, kavun, karpuz, domates, biber, salatalık vb. diğer bitkiler ile  yaptığımız üretimlerde topraklarımızda kök sisteminin salgılayıp açığa bırakmış olduğu zehirli kalıntıların sonraki gelen yıllarda aynı bitki çeşidin de büyük verim kayıpları yaşattığı sonuçları vardır. Toprak yapısında çalışan canlı organizmalar, solucanlar ve diğer bakteriler bitki köklerinin salgıladığı salgıların dengesizliğinde toprak içerisindeki faaliyetlerine devam edebilecekleri ortamları kaybederler.Toprak fiziki yapısında oluşan değişimler kireçlilik artışı,tuzlanma ve diğer kalıntıların artması sonucu toprak hızlı bir şekilde geçirimliliğini kaybederek toprak hacmine giren hava su miktarları minimum seviyelere düşmektedir. Bitki ve kök
sisteminin beslenme ve diğer eksikliklerinden kaynaklı oluşan çürümeler ve
mantarlaşmalar artmaktadır. Bitkilerin dirençleri azalmakta ve hastalıklarla mücadele
yöntemlerinde başarı oranları düşmektedir.Oluşan verimsizlik yabani otlarında baskın hale gelmesini beraberinde getirmektedir. Yorgun olan bir toprak da yapılan üretimler getiri anlamında istenilen verimlere ulaşılamadığında zarar ettirmektedir.Tarım sezonu içerisinde harcanan girdi masraflarını sürekli artırmaktadır. Toprak yorgunluğuna karşı önlem olarak önerilen çeşit değiştirme yolu yani ekim nöbeti(rotasyon ) uygulaması önerilmektedir.Ekim nöbeti her yıl farklı bitki yetiştirilerek toprak hacminde farklı derinliklerde kök sistemi oluşması yoluyla toprağın çalışmasının sağlanması amaçlanmaktadır.Fakat burada şöyle bir durum söz konusudur. Fiziki yapısı ,canlılığı ve verimliliği düşük bir toprak yapısında yapılacak olan ekim nöbetleri de uzun yıllar sonrasında toprağın çalışmasını ancak sağlayabilir.Toprağın çalışabilmesi canlılığının artabilmesi için olması gereken öncelikle toprak hacmine giren hava ve su miktarlarının dengelenip toprağın kendi yapısındaki mevcut bakteri ve organizmalarının faaliyete geçmesi ve toprağın ayrışmasının sağlanması gerekmektedir.Toprak içerisine işlemeyen bir su bitki köklerinde çürümelere besinlerin daha derine ilerlemesine engel ve hava olmaması yani oksijen yetersizliğinin olması canlılık aktivasyonu ve bitki köklerinin su emmesini düşürmektedir.Canlılığı etkileyen bir diğer faktör ise topraklarda oluşan tuzlanmadır.  Tuzlanma miktarı yüksek topraklarda organik madde değerleri çok düşük oranlara sahiptir. Ekim nöbetleriyle Toprak drenajın da bir iyileşme sağlama imkanı oluşmamaktadır. Drenaj eksikliği olan topraklar hızlıca sıkılaşır ve geçirimliliği penetrasyon katsayıları düşmektedir. Burada ekim nöbeti uygulamasıyla beraber çok iyi bir toprak düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemede toprak kireç oranlarının düşürülmesi,killi topraklarda parçalanma su ve havanın öncelikle derinlere ilerlemesinin sağlanıp iyi bir drenaj elde edilmesi gerekmektedir.Toprak sertleşmesi beraberinde erozyon miktarını da artırır. Günümüz şartlarında değişik toprak işleme ve toprağın ayrıştırılması için üreticiler büyük miktarlarda paralar harcayıp istedikleri sonuçlara ulaşamamaktadırlar. Bu alışkanlık haline gelmiş doğru olarak kabul bile edilse ekim nöbetlerinin başarısını düşürmektedir. Aynı tarlanızda yaptığınız üretimlerde Rekor Gelişim Karışım Toprak düzenleyici ürün kullanılması yapacağınız ekim nöbeti ve sonraki yıllarda toprak verimliliğinizi en üst seviyelere çıkaracaktır.Rekor gelişim sizlere verimli bir toprak yapısı üretiminizde oluşan verim kayıpları,üretimde kullandığınız girdi masraflarınızın artmasını engeller.Toprak işleme konusunda oluşan sertlik keseklenme sonrasında oluşan kaymaklanma sorunlarına da kesin çözüm olmaktadır.Kaliteli bir toprak verimli bir sezon geçirmeniz için Rekor Gelişim Karışım Toprak düzenleyici kullanmanızı önermekteyiz.

There has been an error.

We apologize for any inconvenience, please return to the home page or use the search form below.