Toprak Sıcaklığı

TOPRAK SICAKLIĞI

Toprak sıcaklığı, topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylara etki eden önemli bir faktördür. Toprak sıcaklığının temel kaynağı güneştir. Güneşten gelen ışınlar yeryüzüne ulaştığında ışık enerjisi ısı enerjisine dönüşerek cisimleri ısıtır. Toprak ısınmasına diğer ısı kaynaklarının etkisi ise oldukça düşüktür.

Toprak sıcaklığı bilançosu, güneşten gelen enerjinin tutulması ve yansımasına bağlıdır. Toprak yüzeyine gelen güneş radyasyonunun bir bölümü tutulur, bir bölümü de atmosfere tekrar yansıtılır. Koyu renkli topraklar gelen enerjinin % 80’ini, açık renkli kuvartz kumları ise % 30’unu tutabilir.

Toprakta tutulan veya  absorbe edilen sıcaklık, çeşitli olaylar sonucu atmosfere tekrar dönmek suretiyle harcanır. Toprağa gelen sıcaklık topraktan kaybolan sıcaklıktan fazla ise toprak ısınmaktadır. Tersi bir durumda ise toprak soğumaktadır. Toprak sıcaklığı uygun olduğu takdirde topraktaki biyolojik ve kimyasal faaliyetler de devam eder . Bu faaliyetler sıcaklığın düşmesi ve toprağın donması ile birlikte durur. Bu nedenle toprak ısınmasına etki eden faktörler ve toprak sıcaklığının kontrolü, toprak verimliliği açısından son derece önemlidir.

 Toprak Sıcaklığının Kontrolü

Toprak sıcaklığını büyük çapta kontrol etme imkânı yoktur. Bununla birlikte, özellikle düşük sıcaklık nedeniyle tohum çimlenmesi, bitki çıkışı ve özellikle genç bitkilerde gelişmenin yavaşlayabileceği veya don zararlarının ortaya çıkabileceği ilkbahar aylarında, sıcaklığı küçük ölçülerde değiştirebilecek bazı lokal önlemler alınabilir.

Toprak rutubetinin kontrolü, ısı muhafazası açısından en elkili yoldur. Su altında kalan ya da kötü drenaj nedeniyle fazla su içeren topraklar düşük sıcaklığa sahip olmaktadır. Yetersiz drenaja sahip ve fazla su içeren topraklarda uygun drenaj temin edilerek toprak sıcaklığı değiştirilebilir. Bu uygulama, özellikle yağışların yoğun olduğu ve tohumların çimlendiği ilkbahar aylarında büyük önem taşır. Aynı bölgede bulunan zayıf drenajlı bıı toprak ile iyi drenajlı bir toprak arasında 3-7 °C’lik sıcaklık laikı bulunabilmektedir

Özellikle yaz aylarında kimi bitkilerin kök gelişmelerine ulumsu/ etki yapan yüksek toprak sıcaklığı, sulama yapılarak giderilebilir.

Toprak Sıcaklığı ve Verimlilik İlişkileri

Toprak sıcaklığı, toprakta meydana gelen sayısız fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylarla yakından ilgilidir. Toprak sıcaklığı; tohumların çimlenmesinden, fide büyümesi ve gelişmesine kadar tüm aşamalarda bitki yaşamım etkisi altında bulunduran, çok önemli bir ekolojik faktördür. Toprak sıcaklığı da hava sıcaklığı gibi bitkilerin gelişmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Ekolojik Açıdan Toprak Sıcaklığının Önemi

Çimlenme hızı ve süresi üzerine toprak sıcaklığının büyük etkisi vardır. Soğuk topraklarda geç ve zor çimlenen tohumlardan elde edilen ürün miktarları da az olur. Çoğu kez çimlenmede en alt sıcaklık düzeyinin 0 °C dolayında olduğu kabul edilmektedir. Diğer koşullar uygun olsa da sıcaklığın çok düşük ya da yüksek olması durumunda çimlenme gerçekleşmez ya da çok az gerçekleşir. Çimlenme ve gelişme için gereken en düşük ve elverişli sıcaklık miktarı bitkiden bitkiye göre değişir

İyi bir toprak sıcaklığı kontrolü sağlamak için REKOR GELİŞİM  toprak düzenleyicisi  kullanmanız  yeterlidir.

There has been an error.

We apologize for any inconvenience, please return to the home page or use the search form below.